Wetten en regels per 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2009 zijn er twee vaste momenten in het jaar waarop nieuwe wetten in werking treden: 1 januari en 1 juli. Hierdoor hebben werkgevers meer duidelijkheid over de ingangsdatum van nieuwe regelgeving en kunnen ze hun bedrijfsvoering tijdig aanpassen. De belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari voor u op een rijtje:

Per 1 januari 2015 heeft u te maken met de volgende wijzigingen in wet- en regelgeving:

Invoering eerste maatregelen van de Wet werk en zekerheid:

Sluiten