Kabinet pakt koopkracht aan

Het kabinet gaat de koopkracht repareren, zodat meer mensen kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Zonder ingrijpen zouden vooral uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden weinig tot geen profijt hebben van de herstelde economie. De maatregelen zijn dan ook op deze groepen gericht.

Het kabinet wil vooral de koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden repareren, omdat het streeft naar evenwichtige inkomensverhoudingen. Zo gaat het kabinet in 2016 niet bezuinigen op de huurtoeslag. Het zogenoemde koopkrachtpakket bestaat verder uit de volgende maatregelen:

De maatregelen gelden alleen voor 2016.

Kindgebonden budget stijgt ook structureel
Er zijn meer veranderingen aangekondigd voor het kindgebonden budget. De bedragen voor het derde kind en daarna wijzigen volgend jaar namelijk structureel. Zo gaat het bedrag voor het derde kind structureel omhoog met  € 100. Voor het vierde kind en elk kind daarna stijgt het kindgebonden budget structureel met € 177.

Bron : Rendement.nl

Sluiten