Dit is waarop u moet letten bij uw belastingaangifte

Vanaf 1 maart kunt u uw aangifte inkomstenbelasting over 2014 indienen bij de Belastingdienst. Er is een aantal punten veranderd en er zijn zaken waar u extra rekening mee moet houden.

Uitstel: Aangifte voor 1 mei indienen
Anders dan voorgaande jaren, moet de aangifte nu voor 1 mei 2015 in plaats van voor 1 april binnen zijn. Ook is dit jaar voor meer mensen de belastingaangifte door de Belastingdienst voor een groot deel vooraf ingevuld.

Het uitstel wordt gegeven omdat de Belastingdienst wetswijzigingen niet tijdig kon verwerken in de voorlopige aanslag. Daardoor moet u over 2014 mogelijk belasting bijbetalen of krijgt u minder terug dan verwacht. Het gaat gemiddeld om 150 euro.

Eigen woning: Maximale aftrek omlaag
Voor inkomens die hypotheekrente aftrekken in de hoogste belastingschijf (vanaf 56.532 euro) is de maximale hypotheekrenteaftrek in 2014 omlaag gegaan van 52 naar 51,5 procent.

De rente over een hypotheek is onder voorwaarden aftrekbaar van het bruto-inkomen. Hiermee wordt het belastbaar inkomen verlaagd waardoor u minder belasting betaalt.Uiteindelijk wordt de hypotheekrenteaftrek de komende jaren verder afgebouwd met een half procentpunt per jaar naar maximaal 38 procent in 2042.

Heeft u tijdelijk twee eigen woningen, bijvoorbeeld omdat een woning nog te koop staat, dan mag u de hypotheekrente van het leegstaande huis drie jaar lang aftrekken. “Dit geldt voor mensen die in 2011 of later zijn verhuisd”, zegt Pleijsant. In 2015 vervalt deze maatregel als het vorige eigen huis in 2011 is verlaten.

Vakantie- of bijbaan: Mogelijk geld terug
Jongeren met een vakantie- of bijbaan in 2014, kunnen mogelijk belastinggeld terugvragen. “Bijvoorbeeld als de werkgever meer belasting en premies heeft ingehouden dan uw kind na aftrek van heffingskortingen moet betalen”, zegt Pleijsant.

Op de site van de Belastingdienst staat wanneer jongeren hiervoor in aanmerking komen.

Groene belegging: Fiscale voordelen
Pleijsant wijst erop dat er in 2014 fiscale voordelen zijn voor bezitters van zogenoemde groene aandelen.

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die door de Belastingdienst als zodanig zijn erkend en die investeren in projecten voor milieubescherming. Op de site van de Belastingdienst is hier een lijst van te vinden.

Heffingskorting: Inkomensafhankelijk
Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Met een inkomen tot 19.645 euro per jaar is de algemene heffingskorting 2.103 euro. Vanaf een jaarlijks inkomen van 56.495 euro loopt de korting terug tot 1.366 euro.

De algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner vervalt in 2024. De Belastingdienst bouwt deze regeling daarom sinds 2009 stapsgewijs af. Alleen de minst verdienende partner die geboren is na 31 december 1962 krijgt hiermee te maken. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, je betaalt met de korting minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Arbeidskorting
De arbeidskorting wordt tot 2017 stapsgewijs verhoogd, in 2014 gaat deze korting met 374 euro omhoog.

De arbeidskorting blijft inkomensafhankelijk. Bij een inkomen vanaf 40.721 euro neemt de korting af, vanaf 83.971 euro blijft de arbeidskorting 367 euro.

De arbeidskorting is een heffingskorting voor werkenden en wordt in mindering gebracht op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen. Hierdoor betalen werknemers minder belasting.

Levensonderhoud kinderen
Als u in 2014 meebetaalde aan het levensonderhoud van uw kind van jonger dan 21 jaar, dan mag een vast bedrag onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken.

Er valt te denken aan kinderalimentatie, uitgaven voor kleding of voeding en de premie voor de zorgverzekering van uw kind. De hoogte van het aftrekbedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. In 2015 vervalt deze aftrekpost.

Bron : nu.nl

Sluiten