Belastingdienst stuurt brieven naar werkgevers

De Belastingdienst stuurt werkgevers deze week een brief met daarin nieuwe percentages voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 (Whk). Als u de loonadministratie laten uitvoeren door een financieel dienstverlener, doe hem dan tijdig deze beschikking toekomen.

Deze brief wordt jaarlijks in november verstuurd. Dit jaar worden er 440.000 brieven gestuurd.

Wat is de inhoud van de brief?
De brief bevat informatie over de Whk-percentages die van belang zijn bij het berekenen van de premies werknemersverzekeringen. Elk jaar worden deze percentages per sector en per werkgever namelijk opnieuw vastgesteld.

Als er andere zaken voor u zijn veranderd, bijvoorbeeld als u eigenrisicodrager bent geworden of als de loonsom is gewijzigd, leest u in de brief de gevolgen hiervan. De nieuw vastgestelde percentages zijn nodig voor de loonadministratie in het nieuwe jaar en de aangifte loonheffingen.

Waarom de aandacht voor deze brief?
In de beschikking staat duidelijk dat de ontvanger de brief moet geven aan degene die de loonadministratie doet. Dit wordt wel eens vergeten. Het gevolg is dat veel loonadministrateurs elk jaar rond deze tijd bellen naar de BelastingTelefoon met vragen over de percentages. Dat wil de Belastingdienst voorkomen door extra aandacht te geven via deze berichtgeving.

Waarom zijn deze gegevens zo belangrijk?
Het berekenen van de premies voor de werknemersverzekeringen is niet eenvoudig. Daardoor is de kans op fouten aanwezig. Het maatschappelijk belang van de juiste gegevens is groot, want op deze aangiftegegevens worden uitkeringen, pensioenen en toeslagen gebaseerd. Onjuiste gegevens kunnen vervelende gevolgen hebben voor (ex-)werknemers, in verband met de hoogte van hun aanspraken.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners

Sluiten