Bekendmaking minimumloon eerste helft 2015

Bekendmaking minimumloon eerste helft 2015
Onlangs is het minimumloon voor de eerste helft van 2015 bekendgemaakt. De percentages zijn weer iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zo moet u per 1 januari 2015 aan uw werknemers in de leeftijd van 23 jaar en ouder ten minste € 1.501,80 bruto per maand betalen bij een fulltime dienstverband.

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon voor de eerste helft van 2015 bekendgemaakt. Dit minimumloon geldt tot en met 30 juni 2015 en bedraagt € 1.501,80 bruto per maand. Ten opzichte van het huidige minimumloon is dit een stijging van 0,44%.

De berekening van het uurloon
Hieronder vindt u het wettelijk minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimum uurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt. Ieder jaar vindt er een aanpassing plaats, per 1 januari en per 1 juli. De huidige aanpassing gaat in op 1 januari 2015. Het uurloon dat u met ingang van 1 januari 2015 minstens moet uitbetalen berekent u door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.

Sluiten